كامبيز مشايخي
كامبيز مشايخي

كامبيز مشايخي

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: باغبانی

پست الكترونيكي: mashayekhi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 25258
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان